top of page

Earth Hour - Er du klar? Kl.20:30 i dag slukker vi lyset!


I kveld har jeg årets viktigste avtale - jeg har en avtale med planet Earth!

WWF, Earth Hours & T+T Design retter fokus på miljø og klima årlig med denne viktige og sterke kampanjen!


Den symbolske innsatsen startet i 2007 i Sydney, Australia, da WWF oppfordret 2,2 millioner mennesker til å slå av lysene i en time for å støtte tiltak mot klimaendringene. Siden den gang har millioner av mennesker over hele verden deltatt.


Delta på denne kampanjen for klima, miljø og helse - og delta fordi du mener det! Og fordi du er enig i at det nytter å gjøre små steg - men fordi vi er mange og gjør det sammen - har den en enorm impact. Så gjør ditt impact!


Now let us continue to do the little things to make the biggest difference.

I dag slukker Moi Impact Agency lyset kl.20:30 i en time. Blir du med? Jeg gjør det fordi jeg representerer en av de som må våkne, og fordi jeg forstår at vi faktisk kan skape forandringer sammen! En av forretningspartnerne i BNI, Gyri Beck Solberg har en mantra - Det er meg det kommer an på! Det gjelder at vi alle tenker det. Derfor tenker jeg at jeg må bidra i å skape en forandring utover meg selv, utover mitt selskap og utover mine veldig snevre interesser. (Selv om dette egentlig er av mine, dine og våre interesser.) Så er du med?


Earth Hour har funnet sted over hele verden siden 2007. En studie fra 2014 utført for Energy Research and Social Science, samlet 274 målinger av observerte endringer i strømbehov, forårsaket av Earth Hour i 10 land, som strekker seg over 6 år. Earth Hour kampanjene reduserte strømforbruket i gjennomsnitt med 4%. Målet med Earth Hour er ikke å oppnå målbare strømbesparelser, likevel illustrerer de kollektive kampanjene hvordan målrettet aktivitet kvantitativt kan påvirke regional etterspørsel etter elektrisitet. Den politiske utfordringen er å konvertere disse kortsiktige hendelsene til langsiktige handlinger, inkludert vedvarende endringer i atferd og investeringer.

(Kilde: Reserch Gate)
What about the causes? The real causes and drivers.

Do you think about us and our broken relationship with nature?


Deforestation

Over-explotation

Clearing the land for agriculture and livestock

Over-production

Over-consumtion

Illegal consumtion

Our long list of unstainable actions


When we destroy nature, and take over natural habitats, we break the healthy balance and boundaries of the natural world forcing wild life into to closer contact with each other or livestock and people.


All this makes it easier for diseases to spread between animals and to us. When and how we will emerge from Covid-19 isn't clear, but one thing is the risk of future pandemics will only increase unless we fix our broken relationship with nature. So where do we go from here?

The pandemic has shown is that we have it in us to make a change. We've mastered social distancing. Now, let us distance us from the things that destroy our planet. We've learned that a little effort goes a long way. Now let us continue to do the little things to make the biggest difference. We've realized the importance of being outdoors so let's protect the natural habitats that gives us so much. We've learned just how much of a difference a few degrees can make.


Now let's face the climate emergency and keep our planets temperature in check. We've seen that we can adapt to new ways of working. Let's now adapt to new ways of living that put people and the planet first. It's clear that we can work together towards a common goal. Now let's make that goal the protection of our planet. Take the first step by sharing this blog and video and put the spot light on EARTH! (Kilde: WWF, Earth Hours & T+T Design)

56 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page