Hvordan bidrar du i ditt nettverk? Er du en giver-first?

Updated: Apr 11


Er du en giver-first?

Når to parter skal møtes og begge har den intensjon å få først, virker det logisk at koblingen ikke kobles... Men i den "ubevisste" hverdagen, mange av oss lett kan bli slave av, tenker man ikke så logisk. Man har et mål for øyet hver dag, og det er at "jeg" gjør det jeg kan for å nå målet "mitt" for i dag. Det er ikke noe dårlig ved dette - det er bare det med denne koblingen mellom to forretningsfolk som potensielt sett kan ha et svært fruktbart samarbeid.


Hva har jeg gjort for nettverket mitt i det siste?

Om du er en del av en profesjonelt forretningsnettverk, eller refererer til kontaktlisten i Outlook som ditt nettverk. Eller kanskje du referer til kontaktene dine gjennom sosiale plattformer som ditt nettverk. Er det viktig å stille seg seg spørsmålet; hva har jeg gjort for nettverket mitt i det siste? Det er viktig å hjelpe og gi ubetinget for å lykkes, samtidig snakker vi her business så klart - så vi er selvfølgelig opptatt av å oppnå målene våre. Men det er ingen hemmelighet at vi alle har en tendens til å rette den positive oppmerksomheten vår til løsningsorienterte og hjelpsomme forretningsfolk som har en positiv holdning og får til ting!


I et profesjonelt forretningsnettverk vil du "oppdras" til å tenke på hva du bidrar med og hvordan du inkluderer andre. Men i digitale plattformer er det veldig lett at man ender opp med å drive en reklamekanal for seg selv. Og akkurat det gir følgerne dine ganske lite.


What's in it for me? Well... not really anything at all.