top of page

Hvorfor er det viktig å ta samfunnsansvar? #Leaving no one behind


Det er alltid godt å ha en plan B - men en planet B, det har vi ikke!


Som forretningspartner i BNI Norge, skriver Moi Impact med gjevne mellomrom om forretningsnettverket BNI, om forretningsmuligheter, samarbeid og aktuelle faglige temaer. Denne uken skriver vi om Fn's Bærekraftmål og hvordan forretningsnettverk slik som BNI globalt kan bidra stort til å nå målene. FN's bærekraftmål er en felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.


BNI Norge består av mer enn 500 forretningspartnere som representerer hvert sitt ekspertområde, på tvers av alle bransjer. BNI er representert i mer enn 70 land i verden. Derfor er det absolutt relevant å snakke om FN's bærekraftsmål for deg som er medlem i BNI eller i et annet globalt forretningsnettverk. Det er viktig at vi som forretningsfolk, gründere og bedriftsledere tar ansvar - og at vi gjør det nå. Som overskriften sier; er det godt å ha en plan B - men en planet B, det har vi ikke!


Vi har 9 år igjen til å nå 17 mål og 169 delmål!


Dette høres kanskje håpløst ut, men med en samlet front på tvers av alle verdens land kan vi klare det! Derfor håper vi at dette innlegget vil inspirere til å ta initiativ til igangsetting av tiltak for å bidra. Det finnes mange profesjonelle rådgivere på markedet som har gode strategier for å inkorporere mål om samfunnsansvar og bærekraft i din bedrift.

FN's bærekraftmål er basert på en spørreundersøkelse basert på 10 millioner informanter, og det bakenforliggende budskapet er; Leaving no one behind! Bærekraftmålene gjelder alle land i hele verden, både fattig og rik, og har til hensikt å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.


For å lykkes med bærekraftsmålene trengs det nye og sterke partnerskap. Myndigheter, næringslivet og sivilsamfunnet må samarbeide for å oppnå bærekraftig utvikling. For et verdensomspennende forretningsnettverk som det BNI er, er allerede langsiktige relasjoner, samarbeid og et felles tankesett etablert - med andre ord er vi allerede half way there - gjennom BNI eller andre forretningsnettverk har vi derfor en fordel når det gjelder å bidra til å nå bærekraftmålene.


Bærekraftsmålene skal fungere som en felles, global retning og prioritert innsats de kommende årene.


Hva betyr dette for Norge? Er ikke ting "ganske greit" i Norge?


Det stemmer at vi allerede har oppnådd en del av målene i Norge, men målene vi må jobbe med er Mål nr. 12 og Mål nr. 13.


Mål 12 handler om ansvarlig forbruk og produksjon, der vi må jobbe for å redusere matsvinn.

Mål 13 handler om å stoppe klimaendringene. For å få til dette må Norge redusere utslippene sine.

Her ser du oversikt over alle de 17 målene som fremkommer i FN's bærekraftmål:
Mål med mening


Norges handlingsplan for å nå bærekraftsmålene i 2030 er en handlingsplan som ble lagt frem i juni 2021. Handlingsplanen er viktig fordi bærekraftsmålene henger tett sammen, og den skal sikre hvordan vi kan oppnå målene på tvers av politiske skillelinjer og i samarbeid med organisasjoner og kommuner. Norge har avlevert sin andre rapport i arbeidet som ble presentert for FNs høynivåforum for oppfølging av bærekraftsmålene (HLPF) 14. juli 2021.


Om du vil vite mer om Moi Impact Agency, Forretningsnettverket BNI eller markedsføring i digitale medier, er du velkommen til å ta kontakt! I neste innlegg skriver vi om hvordan det blir uungåelig å inkorporere samfunnsansvar og bærekraft i markedsføringsstrategier.


Moi Impact Agency

- Take Your Social Space Today

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page